Capital Fermier

Tip finanţare: credit revolving

Destinaţie: finanţarea nevoilor de capital de lucru - finanţările care se pot acorda pentru cheltuieli de aprovizionare, producţie, desfacere, pregătire campanii agricole conform tehnologiilor de culturi, combustibil, energie sau orice alte materii prime etc.

Avantaje:

  • Optimizarea fluxului de numerar
  • Grafic de rambursare corelat cu perioada de încasare stabilită cu partenerii

Clienţi: producători agricoli, persoane juridice şi fizice autorizate

Suma: max. 112.500 RON, dar nu va depăşi de 3 ori cifra de afaceri medie lunară conform ultimului bilanţ anual depus la instituţiile abilitate

Moneda: RON

Durata/Maturitate: max. 12 luni

Rambursare: capitalul împrumutat va fi rambursat la scadenţa finală

Dobânda: fixă, plătibilă lunar

Comision de acordare: procent din valoarea creditului; se va percepe integral la data acordării din surse proprii ale împrumutatului/reţinere din credit

Comision de gestiune/administrare: procent lunar, plătibil la soldul creditului

Comision de analiză: ZERO

Garanţii:

  • Garanţii imobiliare
  • Contract de gaj pe echipamente agricole
  • Ipoteca mobiliară asupra creanţelor provenite din contractul/contractele de asigurare a bunurilor care garantează creditul
  • Cesiune poliţe de asigurare
  • BO avalizate de acţionari/administratori