Invest Fermier

Tip finanţare: credit pe termen mediu

Destinaţie: finanţare pentru achiziţii de bunuri mobile şi/sau imobiliare în scopul susţinerii/extinderii activităţii curente

Avantaje:

 • Posibilitatea acordării unei perioade de graţie
 • Grafic de rambursare corelat cu activitatea societăţii
 • Contribuţia clientului poate fi şi aport în natură

Clienţi: producători agricoli, persoane juridice şi fizice autorizate

Suma: max. 75% din valoarea investiţiei

Moneda: RON

Durata/Maturitate:

 • max. 5 ani – investiţii imobiliare (cu ipotecă imobilară)
 • max. 3 ani – alte investiţii

Rambursare:

 • liniară cu rate de principal lunare de valoare egală
 • cu anuităţi

Dobânda: variabilă/fixă, plătibila lunar la sold

Comision de acordare: procent (%) din valoarea creditului; se va percepe integral la data acordării din surse proprii ale împrumutatului/reţinere din credit

Comision de gestiune/administrare: procent lunar, plătibil la soldul creditului

Comision de analiză: ZERO

Garanţii:

 • Ipotecă imobiliară
 • Contract de gaj pe echipamente agricole
 • Ipoteca mobiliară asupra creanţelor provenite din contractul/contractele de asigurare a bunurilor care garantează creditul
 • Cesiune poliţe de asigurare
 • BO avalizate de acţionari/administratori