Factoring/Scontare Fermier

Tip finanţare: factoring/scontare

Destinaţie: finanţarea nevoilor de capital de lucru pe baza încasării în avans a creanţelor din contracte de furnizare produse agricole, subvenţii derulate prin APIA pentru:

  • sprijinirea reconversiei/replantării de soiuri viticole nobile
  • sprijinirea producătorilor agricoli care cresc speciile: bovine, ovine şi caprine
  • sprijinirea producătorilor care cresc păsări şi porci
  • sprijinirea tuturor producătorilor agricoli care cultivă terenurile
  • alteforme de sprijin a activitatii agricole

Avantaje:

  • Acoperire deficit temporar de lichidităţi
  • Posibilitatea acordării unei perioade de graţie
  • Grafic de rambursare corelat cu activitatea societăţii

Clienţi: producători agricoli, persoane juridice şi fizice autorizate

Suma: max. 80% din valoarea documentelor ce vor fi scontate

Moneda: RON

Durata/Maturitate: max. 12 luni

Rambursare: corelată cu termenul de încasare prevăzut în contractul de furnizare de produse agricole, adeverinţe de încasare a subvenţiilor eliberate de către APIA, etc.

Dobânda: fixă, plătibilă lunar / sau încasată up-front

Comision de acordare: procent din valoarea creditului; se va percepe integral la data acordării, din surse proprii ale împrumutatului/reţinere din credit

Comision de gestiune/administrare: procent lunar plătibil la soldul creditului/sau încasat up-front

Comision de analiză: ZERO

Garanţii:

  • Ipotecă imobiliară/mobiliară asupra creanţelor provenite din contractul/contractele de furnizare produse agricole, adeverinţe de încasare a subvenţiilor eliberate de către APIA, alte forme de sprijin a activităţii agricole etc.
  • BO avalizate de acţionari/administratori